Laarbeekplus.nl de informatie en bedrijvengids.

De Groene Campus, Helmond

Missie De Groene Campus is een duurzaam, praktijkgeïntegreerd kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum op het gebied van groen in de brede zin van het woord. Een centrum dat innovatieve oplossingen... meer